Quản lý dự án xây dựng thế nào tốt

 

Các dự án xây dựng là những nỗ lực có cấu trúc cao. Cho dù dự án bao gồm xây dựng một trung tâm mua sắm hay một nơi ở riêng lẻ, mỗi dự án đều có nhiều bộ phận chuyển động phải được điều phối chính xác.Cũng giống như bất kỳ dự án nào khác, quản lý dự án xây dựng có các giai đoạn. Từ thiết kế đến lập kế hoạch đến lập lịch trình đến xây dựng chính nó, mỗi giai đoạn đều phức tạp và là một phần của quy trình tổng thể phức tạp hơn.

Đó là lý do tại sao có phần mềm quản lý dự án . Nhưng liệu phần mềm quản lý dự án có đủ mạnh mẽ và năng động để gánh vác sức nặng của một dự án xây dựng không? Trước khi trả lời câu hỏi đó, điều quan trọng trước tiên là phải hiểu về quản lý xây dựng chính xác là gì.

Quản lý dự án xây dựng là gì?

Tóm lại, quản lý xây dựng là quá trình quản lý các dự án xây dựng. Khi so sánh quản lý dự án xây dựng với các loại dự án khác, sự khác biệt chính là xây dựng dựa trên nhiệm vụ. Điều đó có nghĩa là tổ chức của dự án kết thúc với việc hoàn thành việc xây dựng dự án.

Mặc dù nói chung, quản lý dự án được định nghĩa là quản lý các nguồn lực trong vòng đời của dự án thông qua các công cụ và phương pháp khác nhau để kiểm soát phạm vi, chi phí, thời gian, chất lượng, v.v.⁠ — khi làm việc trong ngành xây dựng, tầm nhìn của bạn phải rộng hơn. Quản lý xây dựng thường bao gồm nhiều ràng buộc khác nhau cần xem xét cụ thể đối với việc thiết kế và xây dựng các dự án xây dựng. Quản lý dự án xây dựng cũng có thể tương tác với nhiều lĩnh vực khác nhau trong vòng đời của một dự án, từ kiến ​​trúc đến kỹ thuật, công trình công cộng đến quy hoạch thành phố.

Đội quản lý dự án xây dựng

Chủ dự án

Chủ dự án hoa hồng cho dự án và tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp. Chủ đầu tư cũng giám sát dự án từ tầm nhìn cấp cao và đưa ra các quyết định quan trọng như xác định quy trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và lựa chọn phương thức giao dự án .

Giám đốc dự án xây dựng

Quản lý dự án xây dựng do giám đốc quản lý dự án xây dựng điều hành . Người này lập kế hoạch, điều phối, lập ngân sách và giám sát dự án xây dựng.

Chủ nhiệm dự án xây dựng có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Ước tính và đàm phán chi phí dự án
  • Lập ngân sách xây dựng
  • Quản lý lịch trình xây dựng và thời gian biểu công việc
  • Quản lý đơn đặt hàng công việc
  • Xác định các phương pháp và chiến lược quản lý dự án phù hợp với dự án
  • Giao tiếp với chủ dự án và các bên liên quan, lại. ngân sách, tiến độ, v.v.
  • Dẫn dắt hoặc giao tiếp với công nhân công trường, đội và các nghề xây dựng khác về kỹ thuật và chi tiết hợp đồng
  • Làm việc với các chuyên gia xây dựng, xây dựng và quy định

Ai chịu trách nhiệm quản lý dự án xây dựng?

Quản lý dự án xây dựng liên quan đến các thành viên trong nhóm từ các nhà hoạch định tài chính và giám đốc điều hành C-suite đến các nhà thầu, kỹ sư, thành viên phi hành đoàn trên thực địa và những người khác. Tuy nhiên, không có quy trình nào là quan trọng đối với quy trình, tuy nhiên, với tư cách là người quản lý dự án. Vai trò của người quản lý dự án có thể được đảm nhận bởi một nhà thầu, một chủ sở hữu xử lý các dự án nội bộ, hoặc thậm chí một người quản lý xây dựng chuyên dụng.

Mục tiêu của người quản lý dự án là đảm bảo toàn bộ quá trình xây dựng diễn ra suôn sẻ và đúng kế hoạch. Họ chịu trách nhiệm duy trì một lịch trình chặt chẽ, phù hợp với ngân sách, phân bổ nguồn lực, tránh phạm vi sai lệch và đảm bảo chất lượng. Họ đánh giá rủi ro trong thời gian thực và thông báo cho các bên liên quan. Bằng cách tập trung thông tin và hợp lý hóa giao tiếp, người quản lý dự án cho phép các quy trình hiệu quả mà nếu không thì không thể thực hiện được.

Tổng kết

Quản lý dự án xây dựng giúp các nhóm liên kết và dẫn đến thành công. Nhưng việc cố gắng áp dụng tất cả các phương pháp quản lý dự án được đề cập ở trên sẽ chỉ dẫn đến sự thất vọng. Bạn cần phần mềm phù hợp để bắt đầu nhận ra lợi ích của việc quản lý dự án hiệu quả càng sớm càng tốt.

Chúng tôi xin giới thiệu website thiết kế giám sát xây dựng chất lượng nhất : Zhome-group

Website tin Gia Lai chuyên review du lịch , tin nhanh, khách sạn, việc làm, nhà đất và nhiều thứ hay ho cho người Gia Lai

0 Nhận xét